PRIVACY POLICY

1.      Declarație privind obligația de informație

Protecția datelor Dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. Noi prelucrăm datele Dumneavoastră strict pe baza legislației (DSGVO, TKG 2003). În aceste informații despre politica de confidențialitate, vă informăm despre cele mai importante aspecte în legătură cu prelucrarea datelor.

2.      Tip de utilizare

Noi folosim datele personale acumulate pentru a completa contracte în cadrul procesării rezervărilor sau a comenzilor Dumneavoastră. Datele vor fi in acest scop colectate, stocate, prelucrate si folosite.

3.      Temei juridic

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal este îndeplinirea contractului, a intereselor legitime și îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale. În plus, prelucrăm datele pe care le-am primit de la partenerii contractuali pe baza unei solicitări din partea Dumneavoastră. Prelucrarea se efectuează în conformitate cu §96 alineatul 3 din TKG și §6 din DSGVO.

4.      Durată de stocare

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a relației de afaceri (de la inițierea și prelucrarea până la realizarea unui contract), precum și în conformitate cu obligațiile legale de păstrare și documentare, precum și în scopuri de probă în cazuri ocazionale. După aceea, datele sunt șterse și distruse.

5.      Divulgarea către terți

Datele nu sunt transferate către terți, cu excepția transferului datelor necesare în cursul prelucrării plăților către instituțiile bancare/prestatorii de servicii de plată, către autoritățile cu obligații legale, către consilierul nostru fiscal pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale și către partenerii contractuali, dacă se dorește sau este necesar în cursul comenzii/rezervării Dumneavoastră. În astfel de cazuri, respectarea protecției datelor este garantată în orice caz, iar în fiecare caz vor fi încheiate contracte de prelucrare a comenzilor. 

6.      Securitatea datelor

Operatorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal stocate împotriva manipulării, pierderii sau distrugerii accidentale sau intenționate și împotriva accesului persoanelor neautorizate. Măsurile noastre de securitate sunt îmbunătățite în permanență, în conformitate cu progresul tehnic..

7.      Drepturile Dumneavoastră

În principiu, aveți dreptul de a accesa, rectifica, șterge, restricționa și a revoca portabilitatea datelor și a opoziției. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor Dumneavoastră încalcă legislația privind protecția datelor sau că afirmațiile Dumneavoastră privind protecția datelor au fost încălcate în vreun fel, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În Austria aceasta este autoritatea pentru protecția datelor. 


Declarația de confidențialitate ca și PDF