SALES AND DELIVERY CONDITIONS

1.      Acceptarea comenzii

Toate comenzile si acordurile noastre trebuie să fie confirmate de noi în scris pentru a fi valabile și vor fi obligatorii pentru noi numai în cazul confirmării comenzii. Ofertele rămân supuse confirmării prețului și a timpului de livrare până la acceptare.

Cumpărătorul este responsabil pentru a se asigura că drepturile terților nu sunt încălcate în timpul utilizării documentelor lor și ne va despăgubi și considera inofensivi în această privință.

Nu vom fi trași la răspundere pentru pierderea/deteriorarea documentelor sau similare pe care le primim.

Suntem obligați să respectăm condițiile de cumpărare impuse de cumpărător numai dacă acestea sunt recunoscute în mod expres de noi în scris.

În cazul în care cumpărătorul se retrage din cumpărare după ce a fost emis un ordin obligatoriu din punct de vedere juridic – indiferent de motiv – avem dreptul de a solicita o sumă de bani de opțiune (taxă de anulare) de 10% din prețul de vânzare a produselor tranzacționabile. Pentru produsele non-tranzacționabile aceasta include , în plus, înlocuirea costurilor de fabricație acumulate, în acest caz piesele prelucrate sunt la dispoziția cumpărătorului.


2.      Timpi de livrare

Timpul de livrare calculat din fabricile sau depozitele noastre se aplică numai după primirea informațiilor finale organizate comercial și tehnic în fiecare departament și este întotdeauna neobligatoriu. Respectarea timpului de livrare depinde în continuare de cumpărător (partea care comandă), dacă el respectă toate condițiile de plată convenite pentru perioada anterioară livrării. Force majeure și alte obstacole neprevăzute în fabricile noastre sau în operațiunile furnizorilor noștri ne scutesc în toate cazurile de respectarea timpului de livrare confirmat, fără a oferi cumpărătorului dreptul de retragere. Cu toate acestea, în cazul unei perioade mai lungi de obstacole preconizate, avem dreptul sa ne retragem din înțelegere. Cererile de despăgubiri și sancțiunile de la depășirea potențială a timpului de livrare sunt excluse. Cumpărătorul este obligat să recupereze bunurile, în caz contrar avem dreptul de a stoca acestea pe costurile și riscul cumpărătorului, la discreția noastră cu efect imediat.

Avem dreptul la livrare parțială, iar cumpărătorul este obligat să o accepte. 


3.      Îndeplinirea și expedierea

Livrarea a fost îndeplinită după ce articolele de livrare au fost transferate expeditorului de mărfuri sau agentului de expediere. În caz de întârziere din partea părții care comandă, livrarea se va califica ca fiind îndeplinită la notificarea de pregătire pentru expediere. Încărcarea și expedierea au întotdeauna loc pe propriul risc al cumpărătorului. În caz de pierdere sau deteriorare în timpul transportului, orice reclamație împotriva companiei feroviare sau a altui expeditor de mărfuri sau agent de expediere trebuie să fie făcută de către destinatar. Orice ambalaj va fi calculat la cost și nu va fi preluat, cu excepția cazului în care acest lucru se convine, însă doar în cazuri izolate. Chiar și în timpul asamblării de către noi, riscul mărfii livrate trece la cumpărător cu livrarea.

Livrarea gratuită necesită ca plata de transport să fi fost efectuată la timp de către cumpărător, iar spațiul necesar pentru expediere să fie furnizat la momentul potrivit. Cumpărătorul va suporta toate costurile care decurg din aceasta, ca și taxa de staționare, costurile de depozitare ș.a.m.d , iar apoi livrarea poate fi considerată îndeplinită.

Pentru acceptarea ordinelor de reparații, măsura în care acestea urmează sa fie efectuate rămâne supusă constatărilor noastre, cu excepția cazului în care există acorduri scrise pentru a dovedi contrarul.


4.      Prețurile

Prețurile sunt supuse modificărilor la locul nostru de conosament, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, și se bazează pe costurile curente pentru materiale și salarii cunoscute de noi la momentul în care a fost făcută oferta. În cazul în care apar creșteri ale factorilor de cost în intervalul de timp dintre oferta făcută și livrare, prețurile vor fi , de asemenea majorate proporțional cu aceasta , fără a fi nevoie de un acord expres din partea cumpărătorului de fiecare dată. Creșterile de preț de acest tip nu oferă dreptul cumpărătorului să se retragă din contract.


5.      Măsuri, greutăți și documente

În cazurile în care nu există o imagine de ansamblu exactă a producției legate de greutate și unitate în ceea ce privește procesul de producție, se permit livrările în exces sau scurte rezultate ale cantităților sau greutății comandate. Imaginile, desenele, planurile, datele de măsurare și greutate din cataloagele și materialele noastre publicitare  sunt doar aproximative și rămân supuse  modificării. Toate aceste documente rămân proprietatea noastră intelectuală sub protecție juridică respectivă în ceea ce privește reproducerea și concurența.


6.      Condiții de plată

Facturile noastre sunt plătibile în numerar net și fără taxe, fără alte acorduri exprese, de îndată ce facturile sunt primite. Acestea pot fi acționate fie în Kindberg, Leoben sau Viena, în funcție de preferințele noastre. Cu toate acestea, pentru întârzierea efectuării plăților, se vor aplica dobânzi bancare pentru întârzierea efectuării plăților de cel puțin 12 % pe an. Toate memento-uri și alte costuri legate de recuperarea creanțelor sunt suportate de către cumpărător. În caz de întârziere a plății, avem dreptul, în conformitate cu secțiunea 918 din Codul Civil General (ABGB), să ne afirmăm dreptul de retragere fără a stabili o perioadă de grație, prin care retragerea referitoare la alte activități care urmează să fie tranzacționate și livrările nu pot fi contrabalansate cu niciuna dintre contra-creanțele cumpărătorului. Ne rezervăm dreptul de a solicita securitate, înainte de expediere, pentru îndeplinirea obligațiilor de plată, chiar dacă acest lucru nu a fost convenit în timpul tranzacției, și de a anula comanda în caz de refuz. În cazul în care situația financiară a cumpărătorului se deteriorează, avem de asemenea dreptul de a face creanțe amânate datorate pentru plata imediată. Acest lucru este valabil și pentru bonurile de schimb acceptate și cecurile. Nu suntem obligați să acceptăm facturi de schimb decât dacă există un acord special pentru acest lucru. Facturile de schimb de acest tip vor fi utilizate doar ca plată, cu cheltuieli de actualizare, taxe bancare și toate timbrele facturilor posibile plătite de cumpărător.


1.      Rezervarea titlului

Vom păstra dreptul de proprietate pentru toate bunurile livrate cumpărătorului, indiferent de natura lor, până la plata integrală a sumei facturii, inclusiv orice taxe auxiliare. Cumpărătorul nu are dreptul de a-și însuși aceste bunuri fără aprobarea noastră, și trebuie să ne notifice imediat în cazul măsurilor de atașament în scopul de a proteja drepturile noastre. În caz de întârziere a plății, avem dreptul de a solicita returnarea imediată a proprietății noastre și, procedând astfel, alegem să anulăm sau să nu anulăm ordinul. În primul caz, putem solicita o remunerație pentru uzură și devalorizare de până la 40 % din prețul de achiziție, cu excepția cazului în care pot fi dovedite daune mai mari sau profit pierdut.

În cazul în care produsele livrate de noi sunt supuse prelucrării sau prelucrării ulterioare de către cumpărător, ne rezervăm dreptul de a obține proprietatea în măsura valorilor materiale, în orice caz, ca proprietate comună a noului produs și orice venit din vânzări. Cu alte cuvinte, în cazul în care partea care achiziționează revinde bunurile fabricate de noi, el poate face acest lucru numai sub rezerva dreptului nostru de proprietate asupra bunurilor sau a veniturilor acestora. În acest sens, el este custodele nostru. Transferul creanței legale către terți are loc automat, pe baza prezentului acord, și se aplică în mod egal în cazul în care partea care achiziționează nu a făcut o rezervare față de terț contrar acordului. Avem dreptul de a ne revendica rezervarea de titlu împotriva părții care achiziționează, atâta timp cât acesta este debitorul nostru în ceea ce privește relația de afaceri existentă. Contul de primit atribuit care ne este dator este suma facturii pentru bunurile supuse rezervării titlului care sunt vândute în fiecare caz.

În cazurile în care bunurile care fac obiectul rezervării de titlu sunt vândute de cumpărător împreună cu alte bunuri care nu ne aparțin, pentru bunurile care fac obiectul rezervării titlului care face obiectul contractului de cumpărare care sunt vândute cu alte bunuri, contul atribuit al prețului de achiziție de primit este valoarea facturii.

Cumpărătorul este autorizat să colecteze creanțele din revânzare, în ciuda cesiunii.

La cererea noastră, cumpărătorul trebuie să ne informeze cu privire la identitatea debitorilor pentru contul atribuit, și să le notifice cu privire la cesiune.


8.      Plângeri

Vom recunoaște plângerile numai dacă suntem notificați cu privire la acestea în termen de 14 zile de la predarea bunurilor. În cazul în care plângerile sunt primite la timp și sunt justificate, vom oferi fie o notă de credit sau un înlocuitor gratuit, în funcție de preferințele noastre, și să plătească pentru transportul de returnare. Respingem toate cererile suplimentare, în special pentru daune sau înlocuirea costurilor de prelucrare. Returnarea mărfurilor la uzina noastră trebuie să fie aprobată de noi în avans, cu transportul plătit de către cumpărător.

Răspunderea noastră se aplică numai cumpărătorului (partea care comandă).

Un raport de inspecție de la uzina noastră este autoritar pentru dovada defectului.

După trei luni, orice răspundere pe care o avem pentru defecte ascunse expiră de asemenea. Orice răspundere pe care o avem este exclusă pentru piesele care, datorită proprietăților lor materiale sau tipului de utilizare, sunt supuse cheltuielilor anterioare.

În fiecare caz, răspunderea noastră va expira, de asemenea, de îndată ce orice piese non-OEM sunt montate extern.

Dacă ne-am angajat să îndeplinească anumite cerințe în livrarea bunurilor, bunurile vor fi testate la sediul furnizorului nostru și acceptate de cumpărător acolo și apoi, cu excepția cazului în care cumpărătorul este mulțumit să primească un certificat de la test.

Suntem răspunzători doar pentru defecte materiale în cadrul garanției subfurnizorilor noștri.

Obligația noastră de a corecta defectele rămâne inactivă pe durata plății întârziate de către partea care achiziționează.

În cazul în care o livrare este fabricată pe baza informațiilor cumpărătorului, imagini și modele, cumpărătorul va suporta întreaga responsabilitate pentru toate daunele și consecințele juridice în ceea ce privește dreptul brevetelor, design-ului și mărcilor comerciale, precum și față de noi și de terți. În orice astfel de caz, răspunderea noastră se va aplica numai în măsura în care modelul corespunzător, în conformitate cu informațiile furnizate de cumpărător (partea care comandă).


9.      Alte scutiri de la obligația de îndeplinire

a) Războiul și mobilizarea generală anulează obligațiile noastre de a îndeplini contractele existente. Cu toate acestea, suntem obligați să informăm cumpărătorul că nu intenționăm să îndeplinim contractul într-o perioadă de timp adecvată după ce aceste evenimente au avut loc.

b) Evenimentele care au loc din cauza force majeure au același statut: întreruperi ale operațiunilor, greve, blocări la instalațiile în sine sau în întreprinderile care le furnizează materii prime, combustibil sau materiale auxiliare.

c) În cazul în care circumstanțele în care a fost încheiat acordul s-au schimbat atât de dramatic încât s-ar putea aștepta în mod rezonabil ca încheierea să nu aibă loc în circumstanțele schimbate sau în alte condiții și în cazul în care modificarea circumstanțelor nu a fost, de asemenea, așteptată la aplicarea diligenței și diligenței unui om de afaceri prudent, în funcție de natura cazului, avem dreptul de a refuza executarea contractului sau de a solicita o modificare a dispozițiilor acordului, ținând seama de circumstanțele schimbate.

d) Un deficit de cărbune, gaze naturale sau livrări de materii prime de orice fel, ceea ce ne va face foarte dificilă sau imposibilă livrarea, ne va da dreptul să suspendăm livrarea pe durata deficitului și să o amânăm până la o oră de pornire adecvată sau, alternativ, să ne retragem din contract cu privire la piesele care nu au fost încă furnizate.


10.      Locul îndeplinirii și jurisdicția

Locul de expediere este locul de livrare pentru ambele părți – chiar și pentru o stație de vânzare plătită de transport.

Locul de îndeplinire a plății, chiar și pentru creanțele rezultate din facturile de schimb, este Wartberg în Mürztal.

Sediul companiei noastre din Wartberg în Mürztal este, de asemenea, locul de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din acordul de furnizare, fie direct, fie indirect.

Cu toate acestea, avem dreptul de a iniția proceduri judiciare la sediul social al cumpărătorului, la discreția noastră. Legislația austriacă se aplică pentru raportul juridic care rezultă din acordul de furnizare.

 

Tribunalul comercial din Leoben

11.      Termeni și condiții deviante Modificările sau completările la prezentele condiții de livrare necesită, în fiecare caz, aprobarea noastră scrisă expresă pentru valabilitatea legală și sunt întotdeauna aplicabile numai pentru cazul pentru care au fost convenite.


Copierea dreptului și a garanției


Conținutul acestui site este scris și revizuit de către persoana responsabilă în toată conștiința. Cu toate acestea, orice fel de erori de conținut nu pot fi excluse. Din acest motiv, nu este asumată nicio responsabilitate din partea editorului pentru corectitudinea detaliilor furnizate. Nicio răspundere sau responsabilitate nu poate fi asumată pentru greșeli de conținut, propoziții greșite, ștergere, informații despre preț etc. Toate drepturile sunt rezervate. Nu este permisă duplicarea, dispersia suplimentară sau utilizarea in scopul nevoilor comerciale. Toate ofertele rămân subiect de schimbare și nu sunt obligatorii. Editorul poate modifica, adăuga conținut la sau șterge rezumatele unei oferte complete fără notificare prealabilă. În plus, editorul conține dreptul de a închide publicația sau de a o închide temporar.